Forum und email
exif_tagname

exif_tagname

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

exif_tagname -- Get the header name for an index

Popis

string exif_tagname ( string index )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

index

The image index

Návratové hodnoty

Returns the header name, or FALSE if index is undefined.

Viz také

exif_imagetype()