Forum und email
fbsql_set_characterset

fbsql_set_characterset

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

fbsql_set_characterset -- Change input/output character set

Popis

void fbsql_set_characterset ( resource link_identifier, int characterset [, int in_out_both] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.