Forum und email
fdf_get_flags

fdf_get_flags

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

fdf_get_flags -- Gets the flags of a field

Popis

int fdf_get_flags ( resource fdf_document, string fieldname, int whichflags )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.