Forum und email
fdf_remove_item

fdf_remove_item

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

fdf_remove_item -- Sets target frame for form

Popis

bool fdf_remove_item ( resource fdf_document, string fieldname, int item )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.