Forum und email
fdf_set_on_import_javascript

fdf_set_on_import_javascript

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

fdf_set_on_import_javascript -- Adds javascript code to be executed when Acrobat opens the FDF

Popis

bool fdf_set_on_import_javascript ( resource fdf_document, string script, bool before_data_import )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.