Forum und email
get_declared_classes

get_declared_classes

(PHP 4, PHP 5)

get_declared_classes -- Vrátit pole názvů definovaných tříd

Popis

array get_declared_classes ( void )

Tato funkce vrací pole názvů tříd definovaných v současném skriptu.

Poznámka: V PHP 4.0.1pl2 jsou na začátku pole vráceny ještě tři další třídy: stdClass (definovaná v Zend/zend.c), OverloadedTestClass (definovaná v ext/standard/basic_functions.c) a Directory (definovaná v ext/standard/dir.c).