Forum und email
gnupg_addencryptkey

gnupg_addencryptkey

(no version information, might be only in CVS)

gnupg_addencryptkey -- Add a key for encryption

Popis

bool gnupg_addencryptkey ( resource identifier, string fingerprint )

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Procedural gnupg_addencryptkey() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_addencryptkey($res,"8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC");
?>

Příklad 2. OO gnupg_addencryptkey() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg -> addencryptkey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC");
?>