Forum und email
hw_changeobject

hw_changeobject

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PECL)

hw_changeobject --  Changes attributes of an object (obsolete)

Description

bool hw_changeobject ( int link, int objid, array attributes )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.