Forum und email
hw_connection_info

hw_connection_info

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PECL)

hw_connection_info --  Prints information about the connection to Hyperwave server

Description

void hw_connection_info ( int link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.