Forum und email
hw_dummy

hw_dummy

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PECL)

hw_dummy --  Hyperwave dummy function

Description

string hw_dummy ( int link, int id, int msgid )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.