Forum und email
hw_getrellink

hw_getrellink

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4, PECL)

hw_getrellink --  Get link from source to dest relative to rootid

Description

string hw_getrellink ( int link, int rootid, int sourceid, int destid )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.