Forum und email
hw_insertanchors

hw_insertanchors

(PHP 4 >= 4.0.4, PECL)

hw_insertanchors --  Inserts only anchors into text

Description

bool hw_insertanchors ( int hwdoc, array anchorecs, array dest [, array urlprefixes] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.