read"HREF="function.hwapi-content-read.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only ..."/>
Forum und email
hw_api_content->mimetype

hw_api_content->mimetype

(no version information, might be only in CVS)

hw_api_content->mimetype -- Returns mimetype

Description

string hw_api_content->mimetype ( void )

Returns the mimetype of the content.