dcstat"HREF="function.hwapi-dcstat.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) hw_api->db..."/>
Forum und email
hw_api->dbstat

hw_api->dbstat

(no version information, might be only in CVS)

hw_api->dbstat -- Returns statistics about database server

Description

hw_api_object hw_api->dbstat ( array parameter )

See also hwapi_dcstat(), hwapi_hwstat(), hwapi_ftstat().