find"HREF="function.hwapi-find.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) hw_a..."/>
Forum und email
hw_api_error->reason

hw_api_error->reason

(no version information, might be only in CVS)

hw_api_error->reason -- Returns reason of error

Description

HW_API_Reason hw_api_error->reason ( void )

Returns the first error reason.

See also hwapi_error_count().