remove"HREF="function.hwapi-object-remove.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only in CVS) h..."/>
Forum und email
hw_api_object

hw_api_object

(no version information, might be only in CVS)

hw_api_object -- Creates a new instance of class hw_api_object

Description

hw_api_object hw_api_object ( array parameter )

See also hwapi_lock().