value"HREF="function.hwapi-object-value.html"> Manuál PHP Předcházející Další (no version information, might be only ..."/>
Forum und email
hw_api_object->title

hw_api_object->title

(no version information, might be only in CVS)

hw_api_object->title -- Returns the title attribute

Description

string hw_api_object->title ( array parameter )