Forum und email
ibase_add_user

ibase_add_user

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ibase_add_user --  Add a user to a security database (only for IB6 or later)

Description

bool ibase_add_user ( resource service_handle, string user_name, string password [, string first_name [, string middle_name [, string last_name]]] )

PHP 4 uses server, dba_user_name and dba_user_password instead of service_handle parameter.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

See also ibase_modify_user() and ibase_delete_user().