Forum und email
ibase_backup

ibase_backup

(PHP 5)

ibase_backup --  Initiates a backup task in the service manager and returns immediately

Description

mixed ibase_backup ( resource service_handle, string source_db, string dest_file [, int options [, bool verbose]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.