Forum und email
ibase_db_info

ibase_db_info

(PHP 5)

ibase_db_info --  Request statistics about a database

Description

string ibase_db_info ( resource service_handle, string db, int action [, int argument] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.