Forum und email
ibase_maintain_db

ibase_maintain_db

(PHP 5)

ibase_maintain_db --  Execute a maintenance command on the database server

Description

bool ibase_maintain_db ( resource service_handle, string db, int action [, int argument] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.