Forum und email
ibase_restore

ibase_restore

(PHP 5)

ibase_restore --  Initiates a restore task in the service manager and returns immediately

Description

mixed ibase_restore ( resource service_handle, string source_file, string dest_db [, int options [, bool verbose]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.