Forum und email
id3_get_genre_name

id3_get_genre_name

(PECL)

id3_get_genre_name -- Get the name for a genre id

Popis

string id3_get_genre_name ( int genre_id )

id3_get_genre_name() returns the name for a genre id.

Seznam parametrů

genre_id

An integer ranging from 0 to 147

Návratové hodnoty

Returns the name as a string.

Příklady

Příklad 1. id3_get_genre_name() example

<?php
$genre
= id3_get_genre_name(20);
echo
$genre;
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Alternative