Forum und email
ifx_textasvarchar

ifx_textasvarchar

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

ifx_textasvarchar -- Set the default text mode

Popis

bool ifx_textasvarchar ( int mode )

Sets the default text mode for all select-queries.

Seznam parametrů

mode

Mode "0" will return a blob id, and mode "1" will return a varchar with text content.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

ifx_bytesasvarchar()