Forum und email
ifxus_free_slob

ifxus_free_slob

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

ifxus_free_slob -- Deletes the slob object

Popis

bool ifxus_free_slob ( int bid )

Deletes the slob object.

Seznam parametrů

bid

An existing slob id.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.