Forum und email
imageconvolution

imageconvolution

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

imageconvolution -- Apply a 3x3 convolution matrix, using coefficient and offset

Popis

bool imageconvolution ( resource image, array matrix, float div, float offset )

Applies a convolution matrix on the image, using the given coefficient and offset.

Seznam parametrů

image

An image resource, returned by one of the image creation functions, such as imagecreatetruecolor().

matrix

A 3x3 matrix: an array of three arrays of three floats.

div

The divisor of the result of the convolution, used for normalization.

offset

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Embossing the PHP.net logo

<?php
$image
= imagecreatefromgif('https://www.php.net/images/php.gif');

$emboss = array(array(2, 0, 0), array(0, -1, 0), array(0, 0, -1));
imageconvolution($image, $emboss, 1, 127);

header('Content-Type: image/png');
imagepng($image, null, 9);
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Příklad 2. Gaussian blur

<?php
$image
= imagecreatetruecolor(180,40);

// Writes the text and apply a gaussian blur on the image
imagestring($image, 5, 10, 8, 'Gaussian Blur Text', 0x00ff00);
$gaussian = array(array(1.0, 2.0, 1.0), array(2.0, 4.0, 2.0), array(1.0, 2.0, 1.0));
imageconvolution($image, $gaussian, 16, 0);

// Rewrites the text for comparison
imagestring($image, 5, 10, 18, 'Gaussian Blur Text', 0x00ff00);

header('Content-Type: image/png');
imagepng($image, null, 9);
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Poznámky

Poznámka: Tato funce je k dispozici jen tehdy, bylo-li PHP zkompilováno s přibalenou verzí knihovny GD.

Viz také

imagefilter()