Forum und email
imagick_blob2image

imagick_blob2image

(PECL)

imagick_blob2image -- Read image from BLOB

Popis

resource imagick_blob2image ( string blob )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

blob

BLOB containing the image

Návratové hodnoty

New image handle on success or FALSE on error.