Forum und email
imagick_chop

imagick_chop

(PECL)

imagick_chop -- Remove a region of an image and collapse the image to occupy the removed portion

Popis

bool imagick_chop ( resource image, int x, int y, int width, int height )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

x

Horizontal offset

y

Vertical offset

width

Rectangle width

height

Rectangle height

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.