Forum und email
imagick_drawrectangle

imagick_drawrectangle

(PECL)

imagick_drawrectangle -- Draw rectangle

Popis

bool imagick_drawrectangle ( resource image, float x1, float y1, float x2, float y2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

x1

X ordinate of first coordinate

y1

Y ordinate of first coordinate

x2

X ordinate of second coordinate

y2

Y ordinate of second coordinate

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.