Forum und email
imagick_equalize

imagick_equalize

(PECL)

imagick_equalize -- Apply a histogram equalization to the image

Popis

bool imagick_equalize ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.