Forum und email
imagick_frame

imagick_frame

(PECL)

imagick_frame -- Add a simulated three-dimensional border around the image

Popis

bool imagick_frame ( resource image, int x, int y, int width, int height, int inner_bevel, int outer_bevel )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

x

Horizontal offset

y

Vertical offset

width

Rectangle width

height

Rectangle height

inner_bevel

Inner bevel

outer_bevel

Outer bevel

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.