Forum und email
imagick_getlistsize

imagick_getlistsize

(PECL)

imagick_getlistsize -- Get list size

Popis

int imagick_getlistsize ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Number of images in the list.