Forum und email
imagick_isimagesequal

imagick_isimagesequal

(PECL)

imagick_isimagesequal -- Compare two images

Popis

bool imagick_isimagesequal ( resource image, resource image2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

image2

Image 2 handle

Návratové hodnoty

TRUE if images are equal, FALSE otherwise.