Forum und email
imagick_ispaletteimage

imagick_ispaletteimage

(PECL)

imagick_ispaletteimage -- Check whether image is palette

Popis

bool imagick_ispaletteimage ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

TRUE if image is palette, FALSE otherwise.