Forum und email
imagick_minify

imagick_minify

(PECL)

imagick_minify -- Half-size the image using the weighted average of a 4x4 cell

Popis

bool imagick_minify ( resource image )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.