Forum und email
imagick_reducenoise

imagick_reducenoise

(PECL)

imagick_reducenoise -- Smooth the contours of an image while still preserving edge information

Popis

bool imagick_reducenoise ( resource image, float radius )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

radius

Radius of the pixel neighborhood

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.