Forum und email
imagick_roll

imagick_roll

(PECL)

imagick_roll -- Offset an image as defined by x and y

Popis

bool imagick_roll ( resource image, int x_offset, int y_offset )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

x_offset

X offset

y_offset

Y offset

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.