Forum und email
imagick_set_image_comment

imagick_set_image_comment

(PECL)

imagick_set_image_comment -- Set "comment" attribute of image

Popis

bool imagick_set_image_comment ( resource image, string comment )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

comment

The image comment

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.