Forum und email
imagick_setdpi

imagick_setdpi

(PECL)

imagick_setdpi -- Set DPI

Popis

bool imagick_setdpi ( resource image, int dpi_x, int dpi_y )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

dpi_x

Horizontal dots per inch

dpi_y

Vertical dots per inch

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.