Forum und email
imagick_swirl

imagick_swirl

(PECL)

imagick_swirl -- Swirl pixels around the center of image

Popis

bool imagick_swirl ( resource image, float degrees )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

degrees

Tightness of the swirling effect

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.