Forum und email
imagick_zoom

imagick_zoom

(PECL)

imagick_zoom -- Zoom image using selected filter

Popis

bool imagick_zoom ( resource image, int cols, int rows [, string geo_mods] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

Image handle

cols

The number of columns in the scaled image

rows

The number of rows in the scaled image

geo_mods

Geometry modificators

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.