Forum und email
imap_setacl

imap_setacl

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

imap_setacl -- Sets the ACL for a giving mailbox

Popis

bool imap_setacl ( resource imap_stream, string mailbox, string id, string rights )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

imap_stream

An IMAP stream returned by imap_open().

mailbox

The mailbox name, see imap_open() for more information

id

rights

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

This function is currently only available to users of the c-client2000 or greater library.

Viz také

imap_getacl()