Forum und email
imap_timeout

imap_timeout

(PHP 4 >= 4.3.3, PHP 5)

imap_timeout -- Set or fetch imap timeout

Popis

mixed imap_timeout ( int timeout_type [, int timeout] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.