Forum und email
iterator_to_array

iterator_to_array

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

iterator_to_array -- Copy the iterator into an array

Description

array iterator_to_array ( IteratorAggregate iterator )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.