Forum und email
ldap_first_reference

ldap_first_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ldap_first_reference -- Return first reference

Popis

resource ldap_first_reference ( resource link, resource result )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.