Forum und email
ldap_sasl_bind

ldap_sasl_bind

(PHP 5)

ldap_sasl_bind -- Bind to LDAP directory using SASL

Popis

bool ldap_sasl_bind ( resource link [, string binddn [, string password [, string sasl_mech [, string sasl_realm [, string sasl_authz_id [, string props]]]]]] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Requirement: ldap_sasl_bind() requires SASL support (sasl.h). Be sure --with-ldap-sasl is used when configuring PHP otherwise this function will be undefined.