Forum und email
mailparse_msg_get_structure

mailparse_msg_get_structure

(4.1.0 - 4.1.2 only, PECL)

mailparse_msg_get_structure -- Returns an array of mime section names in the supplied message

Popis

array mailparse_msg_get_structure ( resource mimemail )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

mimemail

A valid MIME resource.