Forum und email
maxdb_rpl_parse_enabled

maxdb_rpl_parse_enabled

(PECL)

maxdb_rpl_parse_enabled -- Check if RPL parse is enabled

Description

int maxdb_rpl_parse_enabled ( resource link )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.