Forum und email
maxdb_server_end

maxdb_server_end

(PECL)

maxdb_server_end -- Shut down the embedded server

Description

void maxdb_server_end ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.