Forum und email
mb_list_encodings_alias_names

mb_list_encodings_alias_names

(no version information, might be only in CVS)

mb_list_encodings_alias_names -- Returns an array of all supported alias encodings

Popis

array mb_list_encodings_alias_names ( [string encoding] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.